Mi već radimo na projektu gde planiramo da uključimo gradove i lokalne samouprave, kaže Slavoljub Tomić, zastupnik kompanije

“PLANET WIN365” POMAŽE OMLADINSKI SPORT U SRBIJI

> 14:12

Slavoljub Tomić, predstavnik kompanije koja u Srbiji zastupa kladionicu “Planetwin365“ kaže za "Informer" da njegova firma planira da pomogne omladinski sport u Srbiji.

Zbog čega ste odlučili da se aktivno uključite u razvoj omladinskog sporta u Srbiji?

 - U nekim zemljama već postoji praksa da se određeni deo ostvarenih prihoda od igara na sreću direktno izdvaja za pomoć sportu i smatram da je to sjajno. Vrlo je bitno prebaciti inicijativu društvene odgovornosti prema samom omladinskom sportu, mladjim kategorijama i onima koji predstavljaju budućnost sporta u našoj zemlji. Mi već radimo na projektu gde planiramo da uključimo gradove i lokalne samouprave, kako bismo na najbolji mogući način preduzeli potrebne mehanizme da omogućimo bolje uslove za funkcionisanje omladinskog sporta.

Da li biste pozvali i ostale kompanije iz industrije da se uključe u taj proces?

- Svakako. Da bi se ostvarili dugoročni rezultati u sportu, potrebna je šira koalicija partnera iz svih sfera biznisa. Kroz saradnju sa državom i institucijama  neophodno je ukljuciti i ostale privredne grane osim industrije igara na sreću, jer država nije jedina koja treba da ulaže u omladinski sport.

Brend „Planetwin365“ je poznat i kao jedan od najvećih uzbunjivača u Evropskoj uniji protiv krimninala u sportu.

- „Planetwin365“ blisko sarađuje sa FIFA kroz sistem ranog upozoravanja koji pomaže da razotkrijemo nameštanje sportskih manifestacija, prvenstveno fudbalskih mečeva. Iz poslovne perspektive smatram da bi svaki priređivač igara na sreću trebalo da bude aktivno umešan u borbi protiv kriminala u sportu.

Kako ocenjujete stanje u oblasti igara na sreću u Srbiji?

-Tržiste Srbije je najveće u regionu i ima veliki razvojni potencijal. Ali da bi taj potencijal bio iskorišćenneophodno je jačanje institucionalnog okvira za regulisanje ove oblasti u Srbiji. Unazad nekoliko godina Vlada Srbije je napravila velike naporei smatram da je omogućavanje izdavanja licenci za priređivanje igara na sreću putem  interneta pravi put za regulisanje tržišta igara na sreću.

Vaša kompanija predstavlja kompaniju koja posluje u Austriji, Italiji, Srbiji, Crnoj Gori, Belgiji i mnogim drugim evropskim zemljama. Na koji način je ova oblast uređšena u EU?

- Industrija igara na sreću u svim razvijenim državama predstavlja značajan izvor prihoda za budžet, zapošljava veliki broj ljudi, a posredno utiče na ravoj drugih industrijskih grana, kao što su IT, turizam i razne vrste usluga.Mi samo u Srbiji imamo više od 900 zaposlenih, i to je jedan od pokazatelja da Srbija kao tržišteprredstavlja perspektivan impuls za strane investitiore.

POMAŽU NEZBRINUTU DECU

„Planetwin365“ je mnogobrojnim humanitarnim aktivnostima tokom tri godine dao značajan doprinos društveno odgovornom poslovanju u Srbiji. Nakon poplava 2014. godine „Planetwin365“ donirao je Gradu Beogradu 50 specijalizovanih pumpi za drenažu i ispumpavanje vode iz objekata.

Pored toga, kroz programe za rehabilitaciju, edukaciju i stručnu pomoć „Planetwin365“ u kontinuitetu pomaže decu i mlade sa posebnim  potrebama u domovima širom Srbije, nezbrinutu decu i mlade u beogradskom Prihvatilištu, teško obolelu decu i mlade, kao i sportske mlade nade.